Gitcoin Grants
Pravidelně se účastníme události Gitcoin Grants, kde se každé tři měsíce vybírají peníze na různé projekty v rámci Ethereum ekosystému. Součástí každého kola je štědrý fond od sponzorů, který se přerozděluje všem projektům pomocí tzv. Quandratic funding.
Děkujeme všem, kteří podporují Ethereum ekosystém!
🙏
  • 1. - 16. prosinec 2021 - Gitcoin Grants Round 12 (GR12)

Gwei.cz Grant

Gwei.cz - CZ/SK DeFi/Ethereum Community | Grants
Gwei.cz - CZ/SK DeFi/Ethereum Community | Grants

Další lokální granty

Videonávod

Více o Gitcoin Grants

Quadratic funding

Quadratic funding (v překladu něco jako "Kvadratické financování") je matematicky optimální způsob financování veřejných statků v demokratickém společenství. Zesiluje příspěvky široké komunity oproti příspěvkům malé skupiny velkých hráčů.
Více informací o QF naleznete na webu wtfisqf.com.